AVOIMET PESTIT

Mestareiden etsintä on alkanut!

Kaikkiin pesteihin haetaan täyttämällä hakulomake

 

ALALEIRIT

Alaleirinjohtaja:

Alaleirinjohtaja on tärkeä osa elämyksellisen ja turvallisen leirikokemuksen luomisessa leiriläisille ja lähijohtajille. Alaleirinjohtajat ovat luonnollisesti leirillä osa alaleiritiimiä, jonka toiminnasta vastaa alaleiripäällikkö. Alaleirinjohtajat johtavat yhtä leirin viidestä alaleiristä 3-4 hengen tiimeissä. Alaleirinjohtajan tehtäviin kuuluu huolehtia lasten ja lähijohtajien hyvinvoinnista ja tiedon välittämisestä heille, suunnitella yhdessä ohjelman kanssa alaleireissä tapahtuvaa ohjelmaa ja alaleirin oman illan järjestäminen.  Alaleirinjohtajat osallistuvat alaleirien yhteisiin kokouksiin ja kyseessä on mestaritason pesti. 

 

Perheleirinjohtaja:

Perheleirinjohtaja vastaa perheleirin ja leiripäiväkodin päivittäisestä toiminnasta. Perheleirinjohtaja toimii perheleirissä alle kouluikäisten lasten kanssa ja pestaa perheleirin ja leiripäiväkodin tekijät, joista vähintään yhdellä EA1 suoritettu. Perheleirinjohtajan tehtävänä on huolehtia perheleiriläisten viihtymisestä ja tiedonkulusta heille. Perheleirinjohtaja suunnittelee ja toteuttaa tekijöiden kanssa leiripäiväkodin päivittäisen ohjelman.  

 

OHJELMA

Ohjelmamestari:  

Ohjelmamestarin pestissä vastaat nimetyn ohjelmakokonaisuuden suunnittelusta, budjetoinnista, hankinnoista ja käytännön toteuttamisesta Tammileirillä. Vastuullasi oleva ohjelmakokonaisuus miehitetään tarvittavalla määrällä kymppi- ja tekijäpestejä. Ohjelmatiimi ja ohjelmapäälliköt tarjoavat laajan tuen pestisi menestyksekkään hoitamisen varmistamiseksi. Ohjelmamestarina toimit yhteistyössä muiden ohjelman mestareiden ja ohjelmapäälliköiden kanssa. 

 

Suurohjelmamestari: 

Suurohjelmamestarin pestissä vastaat koko leirin yhteisten suurtapahtumien suunnittelusta, budjetoinnista, hankinnoista ja käytännön toteuttamisesta Tammileirillä. Vastuullasi olevat suurtapahtumat miehitetään tarvittavalla määrällä kymppi- ja tekijäpestejä. Ohjelmatiimi ja ohjelmapäälliköt tarjoavat laajan tuen pestisi menestyksekkään hoitamisen varmistamiseksi. Suurohjelmamestarina toimit yhteistyössä muiden ohjelman mestareiden ja ohjelmapäälliköiden kanssa. 

 

Narraatiomestari: 

Tammileiri 2019 Aarnivalkea ammentaa teemansa suomalaisesta mytologiasta ja kansanperinteestä. Narraatiomestari vastaa leirin teeman yhtenäisestä implementoinnista ohjelmapisteisiin ja suurtapahtumiin. Mytologian sekä kansanperinteen tarinat ja hahmot ovat sinulle tuttuja tai sinulla on kiinnostusta tutustua aihepiiriin. Pystyt tuottamaan sudenpentuja inspiroivia tarinallisia tekstejä ja hahmoja, joilla ohjelmapisteet ja suurtapahtumat kytketään osaksi yhtenäistä leiritarinaa. Tähän kokonaisuuteen kuuluvana asiana narraatiomestari vastaa leirilaulun hankinnasta. Narraatiomestarin alaisuudessa ei ole organisaatiota vaan pestissä toimitaan asiantuntijaroolissa ohjelmatiimin ja alaleirien tukena. 

 

Kilpailumestari 

Tammileirin ohjelman osana järjestetään sudenpentukilpailut. Pestissä vastaat sudenpentukilpailun suunnittelusta, budjetoinnista, hankinnoista ja käytännön toteuttamisesta Tammileirillä. Vastuullasi oleva ohjelmakokonaisuus miehitetään tarvittavalla määrällä kymppi- ja tekijäpestejä. Ohjelmatiimi ja ohjelmapäälliköt tarjoavat laajan tuen pestisi menestyksekkään hoitamisen varmistamiseksi. 

 

VIESTINTÄ

Mediamestari: (PESTATTU)

Leirin mediamestari vastaa suurien linjojen vetäminen yhdessä viestintäpäällikön ja muiden mestareiden kanssa. Mediamestarin tehtäviin kuuluu: sisällöntuotanto tapahtuman nettisivuille, mediatiimin kokoaminen ja luotsaaminen, sisällöntuotanto piirin tiedotuskanaviin, mediatiedotteiden kirjoittaminen ja lähettäminen. Mediamestari toimii leirilehden päätoimittajana leirin aikana  ja hän suunnittelee lehtijuttujen kuvituksen yhdessä graafikon kanssa.  

Kokemusta tärkeämpää on innostus tehdä Tammileirin viestintää ja avoin asenne uutta kohtaan. Toivomme kuitenkin hieman kokemusta sisällöntuotannosta (esim. juttujen kirjoittaminen lippukuntalehteen tai vastaavaan).  

 

Markkinointimestari: 

Markkinointimestarin tehtäviin kuuluu: suurien linjojen vetäminen yhdessä viestintäpäällikön ja muiden mestareiden kanssa, tarvittavan markkinointitiimin kokoaminen, tammileirin näkymisen suunnittelu erilaisissa partiotapahtumissa, markkinointitempausten suunnittelu ja toteuttaminen, esimerkiksi somessa. Markkinointimestari ideoi, suunnittelee ja toteuttaa leirin markkinointimateriaalialeirin yhdessä muun tiimin kanssa. Markkinointimestarin tehtäviin kuuluu myös suunnitella leirin houkuttelevuutta yhteistyökumppaneiden ja tukijoiden suuntaan erilaisin markkinointimateriaalien, erilaisten materiaalien taittaminen (yhdessä visuaalisen tiimin kanssa), somen maksetun markkinoinnin suunnittelu digimestarin kanssa. 

Kokemusta tärkeämpää on innostus tehdä Tammileirin viestintää + markkinointia ja avoin asenne uutta kohtaan. Toivomme kuitenkin vähän kokemusta markkinoinnista, esimerkiksi lippukunnan erilaisten tempausten järjestämisestä ja idea siitä miten tammileiriä voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla markkinoida ympäri piiriä! 

 

Digimestari: 

Digimestarin pestiin Tammileirillä kuuluu suurien linjojen vetäminen yhdessä viestintäpäällikön ja muiden mestareiden kanssa. Digimestari kokoaa ja luotsaa digitiimiä. Tehtäviin kuuluu myös some-viestinnän kokonaiskuvan hallitseminen ja linjan valvonta, piirin some-kanavien hallinnoiminen tapahtuman osalta ja somen maksetun mainonnan suunnittelu yhdessä markkinointimestarin kanssa. Digimestari osallistuu pestissään viestinnän kokouksiin. 

Kokemusta tärkeämpää on innostus tehdä Tammileirin viestintää + markkinointia ja avoin asenne uutta kohtaan. Toivomme kokemusta somesta, oli se sitten oman somen päivittelyä tai esimerkiksi lippukunnan fb-sivun ylläpitoa. Sinulla tulisi olla näkemys siitä millaista on laadukas sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan. 

 

Visuaalinen mestari: (PESTATTU)

Visuaalisen mestarin pestissä pääset kokoamaan ja luotsaamaan visuaalista tiimiä. Visuaalisen mestarin pestiin kuuluu leirin visuaalisen ilmeen suunnitteluun päävastuu, valokuvien, videoiden yms. tuottaminen ennen leiriä, leirillä ja leirin jälkeen, nettisivujen ulkoasun suunnittelu ja toteutus yhdessä webmasterin kanssa ja muiden tiimien auttaminen erilaisissa tehtävissä, kuten markkinointimateriaalin taittamisessa. Lisäksi tehtäviin kuuluu kuvien arkistointi kuvapankkiin ja osallistuminen viestinnän kokouksiin. 

Kokemusta tärkeämpää on innostus tehdä Tammileirin viestintää + markkinointia ja avoin asenne uutta kohtaan. Toivomme kuitenkin vähän kokemusta visuaalisen ilmeen suunnittelusta, valo- ja videokuvauksesta. Graafisen suunnittelun perustiedot plussaa, muttei välttämättömiä (graafikot ja taittajat pestataan erikseen). 

 

Webmaster: 

Webmasterin pestiin kuuluu alussa nettisivujen luominen/vanhojen päivittäminen uuden tammileirin ilmeen mukaiseksi. Projektin aikana webmasterin tehtäviin kuuluu nettisivujen päivittäminen. Webmasterin ei tarvitse olla ammattikoodaaja, kunhan on useammin kuin kerran avannut WordPressin. Lisäksi webmasterin pestiin kuuluu osallistuminen viestinnän/oman tiimin kokouksiin. 

Kokemusta tärkeämpää on innostus tehdä Tammileirin viestintää + markkinointia ja avoin asenne uutta kohtaan. Toivomme kuitenkin, ettei nettisivujen ylläpito ole täysin vieras asia.  

 

MUONITUS

Keittiötiimiläisen pesti: 

Tervetuloa iloiseen Tammileirin keittiöön. Sauvon Ahtelaan kokoontuu taasen iloinen ja nälkäinen joukko sudareita kaitsijoineen. Keittiössä pääset paraatipaikalta seuraamaan leiriläisten kuhinaa alueella. Keittiötiimiläiseltä vaaditaan reipasta asennetta ja kykyä tarttua työhön. Pestikuvaustasi voidaan räätälöidä oman mielenkiintosi mukaan; keittiö jakaantuu pienempiin alatiimeihin. Alatiimien johtoon haetaan SL-mestaria (suuret linjat), kasvisruokamestaria, ervi-mestaria ja nippelimestaria. 

 

TEKNIIKKA:

Ohjelmarakennelmamestari: 

Tule toteuttamaan rakentamista ohjelman kanssa Tammileirille. Pestin luonteeseen kuuluu toteuttaa rakenteita, jossa ohjelma tarvitsee apua. Rakennelmat tehdään leirin teeman mukaisesti, joten ohjelmarakennelmamestarina pääset luomaan leiriin suomalaisen mytologian tunnelmaa. Ohjelmarakennelmamestarina toimit osana tekniikan tiimiä ja tiimiä johtaa tekniikkapäällikkö. 

 

Porttimestari: 

Oletko aina halunnut päästä tekemään leiristä upean? Tule vastaamaan leirin pääportista, jolla tehdään vau-elämys sudenpennuille Tammileirillä. Porttimestarin pestiin kuuluu myös alaleiriporttien pystytys yhteistyössä alaleirinjohtajien kanssa. Porteissa tullaan toteuttamaan leirin teemaa ja ovat tärkeä osa koko leirin yleisilmettä. Porttimestarina toimit osana tekniikan tiimiä, jota johtaa tekniikkapäällikkö. 

 

Rakennelmamestari:

Tule vastaamaan Tammileirin yleisistä rakennelmista joita ovat esimerkiksi keittiön rakennelmat ja mahdolliset teemaan liittyvät erilaiset rakennelmat. Rakennelmamestarina vastaat leirin rakennelmien suunnittelusta ja toteutuksesta alusta loppuun saakka.  Rakennelmamestarina toimit osana tekniikan tiimiä, jota johtaa tekniikkapäällikkö. Omassa pestissäsi tuet myös muita leirin osa-alueita teknistä osaamista vaativissa tehtävissä.  

 

Korjausmestari:

Tammileiri 2019 etsii aktiivista ja innokasta ihmistä, joka on valmis huolehtimaan leirin juoksevista asioista leirin aikana. Korjausmestarin vastuulla on yhdessä tiiminsä kanssa hoitaa leirinaikana ilmenevät mahdolliset vikatilat sekä rakennelmien parannukset ja korjaukset. Korjausmestarina toimit osana tekniikantiimiä, jota johtaa tekniikkapäällikkö. 

 

HUOLTO

Vessamestari:

Vessamesteri on hullon mestaritason pesti. Pestiisi kuuluu koota leiriin yksi olennaisimmista tiimeistä, jonka onnistuminen vaikuttaa vahvasti koko leirin yleiseen tunnelmaan. Vessamestari toimii yhteistyössä huoltopäällikön ja muiden huollon mestareiden kanssa. Tule mukaan toteuttamaan puhdasta ja raikasta Tammileiri 2019! 

 

Sähkömestari:

Sähkömestarin pestissä vastaat siitä, että leirissä on kestävä sähköverkko koko leirin ajan. Vastaat pestissäsi olemassa olevan sähköverkon ylläpitämisen lisäksi tarvittavan sähköverkon suunnittelusta ja toteutuksesta. Sähkömestari toimii yhteistyössä huoltopäällikön ja muiden huollon mestareiden kanssa.  

 

Tiskilinjamestari:

Tiskilinjamestarina vastaat tiskilinjojen suunnittelusta ja toteutuksesta Tammileirille. Tammileirillä tullaan ruokailemaan omilla ruokailuvälineillä yhdellä suurkeittiöllä. Tiskilinjamestari vastaa siitä, että tiskilinjat ovat kestävät ja siitä, että tiskilinjat vetävät nopeasti ison määrän leiriläisiä. Tiskilinjamestarina pääset myös kokoamaan oman tiskitiimisi, joka huolehtii linjojen ylläpidosta ja tunnelmasta linjoilla huolehtii niin, että leiriläisille astioiden tiskaus on hauska kokemus.

 

TURVA

Vesi-/meripelastusmestari 

Vesi-/meripelastusmestarina pestiin kuuluu vedessä tapahtuvan ohjelman turvallisuus yhdessä vesi-/meripelastustiimin kanssa. Ves-/meripelastusmestarina vastaat tiimisi rekrytoinnista ja toiminnan käytännön toteutuksesta Ennen leiriä vesi-/meripelastusmestari toimii yhdessä turvallisuuspäälliköiden ja muiden turvanmestareiden kanssa ja osallistuu kokonaisturvallisuuden suunnitteluun ja siihen liittyvien asiakirjojen laatimiseen.  

 

Paloturvallisuusmestari 

Paloturvallisuusmestarin pestiin kuuluu leirin paloturvallisuuden kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutus yhdessä turvallisuuspäälliköiden ja muiden turvan mestarien kanssa. Paloturvallisuusmestarin tehtävänä on yhdessä tiiminsä kanssa valvoa leirialueen sammutusvesien riittävyyttä, sekä ohjeistaa alaleiri- ja lähijohtajat toimimaan tarvittaessa oikein ensisammutuksessa. Paloturvallisuusmestari osallistuu leirin kokonaisturvallisuuden suunnitteluun ja siihen liittyvien asiakirjojen laatimiseen päälliköiden ja muiden mestarien kanssa. 

 

Maaturvakymppi 

Maaturvakympin tehtävä on valvoa leirin yleistä turvallisuutta sekä vastata leirin aikana tarvittavasta liikenteenohjauksesta yhdessä maaturvatiimin kanssa. Maaturva valvoo leirin aikaista liikennettä portilla sekä leirialueella. Turva suunnittelee leirille saapuvan ja sieltä poistuvan liikenteen niin, että se on turvallista sekä jouhevaa. Maaturvakymppi toimii suoraan turvallisuuspäälliköiden alaisuudessa ja toimii muiden turvan mestareiden kanssa yhteistyössä. 

 

Johtokeskusmestari 

Johtokeskusmestarin pestissä vastaat koko leirin viestiliikenteestä, tähän kuuluu radiopuhelinverkon rakentaminen leirialueelle ja siinä tapahtuman viestiliikenteen seuraaminen ja johtaminen. Johtokeskusmestari hallitsee laaja-alaisesti tiedon siitä, mitä leirialueella milloinkin tapahtuu. Johtokeskus myös tietää mitä, leirillä milloinkin tapahtuu. Kriisitilanteissa päävastuu leirin viestiliikenteestä on johtokeskuksella. Johtokeskusmestari toimii yhdessä turvapäälliköiden ja muiden turvan mestareiden kanssa ja osallistuu leirin kokonaisturvallisuuden suunnitteluun ja siihen liittyvien asiakirjojen laatimiseen. 

 

HAE PESTIÄ