TEKIJÄPESTIT 

Kaikkiin pesteihin haetaan täyttämällä hakulomake

ALALEIRIT

Päiväkodin tekijä
Osa-alue: Alaleirit / perheleiri
Taso: tekijäpesti
Pestin kesto: pestaaminen tapahtuu sopivan henkilön löytyessä ja pesti päättyy leirin päätyttyä
Pestin vaatima ajankäyttö: Pestiin sisältyy muutamia ennakkotapaamisia ennen leiriä. Pestattavan tulee sitoutua olemaan paikalla koko leirin ajan eli 6-9.6.2019. Osaa tekijöistä tarvitaan myös leiriä edeltävälle rakennusleirille 3-6.6.2019.

Pestattavien määrä: 5-10
Vastuualue ja tehtävät:
Pestissäsi toimit perheleirin päiväkodissa hoitajana. Perheleirin päiväkodissa on 3-6 vuotiaita lapsia, joiden vanhemmat tekevät muuta pestiä leirillä. Päiväkodissa pääset luomaan lapsille uusia leirimuistoja. Päiväkodissa hoitajan tehtäviin kuuluu lapsille ohjelman toteuttaminen ja päivärytmin ylläpitäminen. Pestissä on mahdollista päästä toteuttamaan itseään ja jokaiselle pestattavalle pyritään luomaan mieleinen pestinkuva.

Pestissä tarvittavat tiedot ja kokemus:
Tärkeintä pestissä on, että halu toimia lasten kanssa. Aiempaa kokemusta pestiin ei tarvita, mutta eduksi katsotaan jos olet toiminut tämän ikäisten lasten kanssa aiemmin.

VIESTINTÄ

Toimittaja

Osa-alue: Viestintä- ja markkinointi /mediatiimi
Taso: Tekijä
Pestin kesto: syksy 2018/sovittaessa – kesä 2019
Pestin vaatima ajankäyttö: Alkuvuoteen 2019 saakka pesti vaatii kuukausitasolla n. 10-15 tuntia, leirin lähestyessä työmäärä mahdollisesti hieman lisääntyy ja leirin aikana pesti on kokopäiväpesti

Pestattavien määrä: 3
Vastuualue ja tehtävät:
Sisällöntuotanto tapahtuman ja piirin nettisivuille
Juttujen kirjoittaminen Repolaiseen
Valmiit jutut lippukuntalehtiin, paikallislehtiin ym. medioihin tarpeen mukaan
Leirilehden juttujen kirjoittaminen
Osallistuminen viestinnän/oman tiiminsä kokouksiin

Pestissä tarvittavat tiedot ja kokemus: Kokemusta tärkeämpää on innostus tehdä Tammileirin viestintää + markkinointia ja avoin asenne uutta kohtaan. Toivomme kuitenkin hieman kokemusta erilaisten lehtijuttujen kirjoittamisesta, oli kokemus sitten kerätty partiossa lippukuntalehteä kirjoittaen tai koulussa äidinkielen tuntien ohella. Myöskin luovat ideat ja niiden toteuttamishalu ovat hyvästä.

Somettajat

Osa-alue: Viestintä- ja markkinointi /digitiimi
Taso: Tekijä
Pestin kesto: kesä /sovittaessa 2018 – kesä 2019
Pestin vaatima ajankäyttö: Alkuvuoteen 2019 saakka pesti vaatii kuukausitasolla n. 10-15 tuntia, leirin lähestyessä työmäärä mahdollisesti hieman lisääntyy ja leirin aikana pesti on kokopäiväpesti

Pestattavien määrä: 4
Vastuualue ja tehtävät:
Somen pyörittäminen; sisällön suunnittelu, toteutus ja julkaisu
Osallistujien/tekijöiden/vanhempien motivointi somen kautta
Kohderyhmän huomioiminen
Osallistuminen viestinnän/ oman tiimin kokouksiin

Pestissä tarvittavat tiedot ja kokemus: Kokemusta tärkeämpää on innostus tehdä Tammileirin viestintää + markkinointia ja avoin asenne uutta kohtaan. Toivomme kokemusta somesta, oli se sitten oman somen päivittelyä tai esimerkiksi lippukunnan fb-sivun ylläpitoa!

Taittaja

Osa-alue: Viestintä- ja markkinointi /visuaalinen tiimi
Taso: Tekijä
Pestin kesto: syksy 2018 – kesä 2019
Pestin vaatima ajankäyttö: Alkuvuoteen 2019 saakka pesti vaatii kuukausitasolla n. 10-15 tuntia, leirin lähestyessä työmäärä mahdollisesti hieman lisääntyy, leirillä pesti on kokopäiväinen

Pestattavien määrä: 1-2 henkilöä
Vastuualue ja tehtävät:
Leirin visuaalisen ulkoasun suunnittelu ja yhdenmukaisuudesta huolehtiminen
Erilaisten markkinointimateriaalien, osallistujien oppaiden jne. taittaminen
Leirilehden taittaminen leirin aikana
Osallistuminen viestinnän/ oman tiimin kokouksiin
Pestissä tarvittavat tiedot ja kokemus: Toivomme kokemusta taittamisesta!

Valokuvaaja

Osa-alue: Viestintä- ja markkinointi
Taso: Tekijä
Pestin kesto: Syksy 2018 – kesä 2019
Pestin vaatima ajankäyttö: Ennen leiriä mahdollisesti muutama kuvauskeikka sekä viestinnän tiimin kokouksia. Leirin aikana pesti on kokopäiväpesti

Pestattavien määrä: 4–5 henkilöä
Vastuualue ja tehtävät:
Valokuvaaminen leirin aikana, mahdollisesti osalla kuvaajista pesti voi alkaa jo aikaisemmin
Kuvien jälkikäsittely mestarin ohjeistuksella
Muut mahdolliset pestiin liittyvät työt
Osallistuminen viestinnän/oman tiimin kokouksiin
Pestissä tarvittavat tiedot ja kokemus: Toivomme kokemusta valokuvaamisesta

Videokuvaaja

Osa-alue: Viestintä- ja markkinointi
Taso: Tekijä
Pestin kesto: Syksy 2018 – kesä 2019
Pestin vaatima ajankäyttö: Alkuvuoteen 2019 saakka pesti vaatii kuukausitasolla n. 10-15 tuntia, leirin lähestyessä työmäärä mahdollisesti hieman lisääntyy ja leirin aikana pesti on kokopäiväpesti

Pestattavien määrä: 3
Vastuualue ja tehtävät:
Videokuvaaminen ennen leiriä ja leirillä, videoiden tuottaminen leirin viestinnän ja markkinoinnin käyttöön
Videoiden käsikirjoitus, kuvaaminen, editointi ja lataaminen YouTubeen tai sosiaaliseen mediaan mestarin ohjeistuksella
Muut mahdolliset pestiin liittyvät työt
Osallistuminen viestinnän/oman tiimin kokouksiin
Pestissä tarvittavat tiedot ja kokemus: Toivomme kokemusta videokuvaamisesta

TURVA

Maaturvan tekijäpesti

Osa-alue: turvaorganisaatio
Taso: perustaso
Pestin kesto: ilmoittautumisesta leirin päättymiseen
Pestin vaatima ajankäyttö: Leirillä noin 3 työvuoroa riippuen turvan vahvuudesta. Ennen leiriä yksi mahdollinen turvan yhteinen tapaaminen/infoilta

Pestattavien määrä: 20-30
Maaturvan jäsenen tehtävänä on oman työvuoronsa aikana joko olla leiriportilla tai kierrellä leirialueella. Portilla tehtäviin kuuluu kulunvalvonta sekä portille tulevien neuvominen ja opastaminen. Tärkeintä on pitää kirjaa leiriltä poistuvista/saapuvista sekä huolehtia ettei luvatonta liikennettä pääse leirialueelle.

Leiriä kiertäessä maaturvan tehtävä on tarkkailla mahdollisia vaaratekijöitä ja tarvittaessa puuttua niihin. Tällaisia ovat esim. riippumatot liian korkealla puussa. Maaturvan on syytä tietää missä oman vuoronsa aikana tapahtuu, jotta kiertopartio osaa kohdistaa kierroksensa niille alueille, joissa toimintaa on. Lisäksi turvan jäsenten tärkeä tehtävä on opastaa leiriläisiä esim. siitä missä heidän alaleirinsä tai lähin vessa on. Maaturva kantaa myös mukanaan EA-laukkua ja paikkailee tarvittaessa pieniä haavoja ym. EA-tiimi kutsutaan tarvittaessa paikalle.

Oman vuoron lisäksi maaturvan jäsenet vastaavat suurtapahtumiin siirtymisestä sekä poistumisesta. Suurtapahtuman aikana maaturva auttaa katsomojen täyttämisessä ja valvoo suurohjelmanohjelman turvallisuutta. Tavallisiin ohjelmiin alaleirit voivat siirtyä itsenäisesti. Huomaathan, että maaturvan jäsenet toimivat järjestyksenvalvojan oikeuksien ja velvollisuuksin. Jos et omista JV-korttia, sinulle anotaan poliisilta lupa toimia tilapäisenä järjestyksenvalvojana. Pyrimme myös järjestämään JV-kurssin ennen leiriä. Muista kuitenkin aina olla ensin partiolainen ja järjestyksenvalvoja vasta tarvittaessa.

OHJELMA

Ohjelman tekijäpesti

Osa-alue: ohjelma
Taso: tekijäpesti
Pestin kesto: pestaaminen tapahtuu sopivan henkilön löytyessä ja pesti päättyy leirin päätyttyä
Pestin vaatima ajankäyttö: Pestiin sisältyy muutamia ennakkotapaamisia ennen leiriä. Pestattavan tulee sitoutua olemaan paikalla koko leirin ajan eli 6-9.6.2019. Osaa tekijöistä tarvitaan myös leiriä edeltävälle rakennusleirille 3-6.6.2019. Vastaavasti osalle tekijöistä osoitetaan leirin jälkihoitoon liittyviä tehtäviä leirin päätyttyä. Kullekin pestattavalle räätälöidään oma sisältö pestattavan aikaresurssit huomioiden.

Pestattavien määrä: 10
Vastuualue ja tehtävät:
Saat toteutettavaksesi valmiin tehtävän jostakin ohjelmalaaksosta tai Tammileirin suurohjelmasta. Jokaiselle pestattavalle etsitään omia kiinnostuksen kohteita vastaava tehtävänkuva.

Pestissä tarvittavat tiedot ja kokemus:
Tärkeintä on kiinnostus sudenpentuohjelmaa ja 7-9 -vuotiaiden lasten kanssa toimimista kohtaan. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä partioretkillä, leireillä tai tapahtumissa katsotaan eduksi, mikäli olet toiminnan ihminen ja omaat innostuneen asenteen ohjelman toteuttamiseen, niin olet juuri oikea henkilö Tammileirin ohjelmatiimiin.

Kahvilatyöntekijä

Taso: tekijäpesti
Pestin kesto: pestaaminen tapahtuu sopivan henkilön löytyessä ja pesti päättyy leirin päätyttyä
Pestin vaatima ajankäyttö: pestiin sisältyy muutamia ennakkotapaamisia ennen leiriä. Pestattavan tulee sitoutua olemaan paikalla koko leirin ajan eli 6-9.6.2019. Osaa tekijöistä tarvitaan myös leiriä edeltävälle rakennusleirille 3-6.6.2019. Vastaavasti osalle tekijöistä osoitetaan leirin jälkihoitoon liittyviä tehtäviä leirin päätyttyä. Kullekin pestattavalle räätälöidään oma sisältö pestattavan aikaresurssit huomioiden.

Pestattavien määrä: 5-10 kpl
Vastuualue ja tehtävät:
Pääset osaksi Tammileirin johtajakahvilan monilukuista tekijätiimiä. Tehtävät käsittävät kahvilatuotteiden valmistusta, esille laittoa ja myyntiä. Erilaisten maksuvälineiden käsittely on myös osa kahvilan arkea. Jokaiselle pestattavalle etsitään omia kiinnostuksen kohteita vastaava tehtävänkuva.

Pestissä tarvittavat tiedot ja kokemus:
Hygieniapassi on edellytys pestissä toimimiseen. Kokemus myyntityöstä, maksuvälineiden käsittelystä ja kahvilatuotteiden valmistuksesta katsotaan eduksi. Aiempaa kokemustakin tärkeämpää on oikea asenne ja halu tulla tekemään parasta leirikahvilaa mitä Tammileireillä on nähty.

HUOLTO

Huollon tekijäpesti

Osa-alue: huolto
Taso: tekijä
Pestin kesto: Pestattavan sitoutuu lähtökohtaisesti olemaan paikalla koko leirin ajan eli 6-9.6.2019 ja myös leiriä edeltävälle rakennusleirille 3-6.6.2019. Pesti sisältää yksittäisiä tapaamisia enne leiriä ja leirin jälkeisiä tehtäviä. Kullekin pestattavalle mahdollista räätälöidä oma sisältö pestattavan aikaresurssit huomioiden.

Pestattavien määrä: 5-10
Vastuualue ja tehtävät: Huollon tekijäpestiin kuuluu leirinaikaiset huoltotehtävät joko sähkön, hygienian, tiskilinjan tai huollon yleisten tehtävien parissa. Tehtävät voidaan varata pestattavan omien kiinnostusten mukaan. Huollon tiimi tekee leirin aikana tiivistä yhteistyötä tekniikan osa-alueen kanssa.
Pestissä tarvittavat tiedot ja kokemus: Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi, mutta ei ole ehtona pestautumiselle. Mikäli olet tekijä, jolla pysyy työkalut halussa ja olet kiinnostunut kehittämään henkilökohtaista osaamistasi huollon tehtävistä leiri olosuhteissa, niin olet etsimämme henkilö.

TEKNIIKKA

Tekniikan tekijäpesti

Osa-alue: tekniikka
Taso: tekijä
Pestin kesto: Pestattavan sitoutuu lähtökohtaisesti olemaan paikalla koko leirin ajan eli 6-9.6.2019 ja myös leiriä edeltävälle rakennusleirille 3-6.6.2019. Pesti sisältää yksittäisiä tapaamisia enne leiriä ja leirin jälkeisiä tehtäviä. Kullekin pestattavalle mahdollista räätälöidä oma sisältö pestattavan aikaresurssit huomioiden.

Pestattavien määrä: 5-10
Vastuualue ja tehtävät: Tekniikan tekijäpestiin kuuluu ennen leiriä ja leirinaikaiset rakennustehtävät, esimerkiksi leiriportin rakentaminen. Lisäksi tekniikan tekijäpestiin kuuluu tekniset ylläpitotehtävät leirinaikana. Tekniikkatiimi tekee leirin aikana tiivistä yhteistyötä huollon osa-alueen kanssa.
Pestissä tarvittavat tiedot ja kokemus: Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi, mutta ei ole ehtona pestautumiselle. Mikäli olet tekijä, jolla pysyy työkalut halussa ja olet kiinnostunut kehittämään henkilökohtaista osaamistasi tekniikan tehtävistä leiri olosuhteissa, niin olet etsimämme henkilö.


MUONITUS

Muonituksen tekijäpesti

Osa-alue: muonitus
Taso: tekijä
Pestin kesto: Pestattavan sitoutuu lähtökohtaisesti olemaan paikalla koko leirin ajan eli 6-9.6.2019. Pesti sisältää yhden tapaamisen ennen leiriä. Kullekin pestattavalle mahdollista räätälöidä oma sisältö pestattavan aikaresurssit huomioiden.

Pestattavien määrä: 8-12
Vastuualue ja tehtävät: Muonituksen tekijäpestiin kuuluu työtehtävät leirin keittiössä: ruuan valmistus ja tarjoilu. Tehtäviä voidaan räätälöidä tekijän oman kiinnostuksen mukaan.
Pestiin tuleminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta muonituksesta. Hygieniapassista on hyötyä, mutta se ei ole pestauksen edellytys.

Kaikkiin pesteihin haetaan täyttämällä hakulomake