Leiri-ilmoit­tautu­minen ja leiri­maksu

Ilmoittautumisen tärkeät päivämäärät:

– 17.1.2022 Ilmoittautuminen alkaa
– 20.2.2022 Ilmoittautuminen päättyy, mahdollisuus oman ilmoittautumisen muokkaamiseen päättyy
– 31.3.2022 Leiriosallistumisen peruutusoikeus myöntämättömien stipendien tapauksessa päättyy
– Huhtikuu 2022 Osallistumismaksujen laskutus alkaa
– 15.5.2022 Leiriosallistumisen peruutusoikeus kesätyö-, kesäloma ja varusmiespalvelutakuun tapauksissa päättyy, ja mahdollisuus leiriosallistumisen siirtoon päättyy

 

Koko leirin hinta on 85€ osallistujilta ja tekijöiltä. Tekijöiden on mahdollista osallistua myös vain osaksi aikaa.

Leirin tekijät ovat tervetulleita osallistumaan rakennus- ja purkuleirille. Rakennusleiri on ennen
leiriä 6.6.–8.6. ja purkuleiri maanantaina 13.6. Rakennus- ja purkuleiriin osallistuminen on maksutonta.

Ilmoit­tautu­mis­ohje

Tammileirille ilmoittaudutaan Kuksassa.

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 17.1.2022. Kaikki tätä ennen tulleet ilmoittautumiset poistetaan. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 20.2.2022 klo 23:59. Ilmoittautumista ei kannata jättää viimeiseen hetkeen, sillä järjestelmä ei kestä kovin hyvin ruuhkahuippuja. Kannattaa siis hoitaa ilmoittautuminen kuntoon hyvissä ajoin!

Leiri-ilmoittautumiseen tarvitaan partioID-tunnus. PartioID:n lisätietoja löydät täältä. Kuksa-ohje löytyy täältä. Mikäli sinulla on ongelmia PartioID:si kanssa, olethan ensisijaisesti yhteydessä oman lippukuntasi jäsenrekisterihoitajaan. 

Huoltaja ilmoittaa alle 18-vuotiaan partiolaisen huoltajan omalla partioID-tunnuksella. Ei-vielä-partiolaiset ovat myös tervetulleita leirille. Hekin ilmoittautuvat Kuksa-jäsenrekisterin kautta, mutta ilman partioID:tä. Huomaathan, että jokaiselle leirille saapuvalle tehdään oma ilmoittautumisensa. 

Ilmoittautumisessa tulee vastata jokaiseen kohtaan totuudenmukaisesti ja harkiten. Omia tietoja voi käydä muokkaamassa ilmoittautumisajan loppuun (20.2.) saakka. Ilmoittautumistietoihin pääsee uudestaan Kuksassa henkilön omista tiedoista Tapahtumat -välilehdeltä L-SP Tammileiri 2022 –tapahtuman kohdalta. 

Pienellä punaisella tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. Mikäli ne eivät ole täytettyjä, ei ilmoittautumista voi lähettää. Lomake ilmoittaa lähettäessäsi, jos joku pakollinen kohta on vielä täyttämättä.

Huomioi, että valikot saa näkyviin klikkaamalla otsikko-kohtaa. 

Tarkemmat ohjeet ilmoittautumislomakkeen täyttämiseen löydät Ilmoittautumislomakkeen täyttäminen -sivulta.

Saavu­­tet­ta­vuus ja esteet­­tömyys

Saavutettavuus ja esteettömyys otetaan huomioon Tammileirin suunnittelussa ja toteutuksessa Suomen Partiolaisten Helppo tulla -tunnuksen mukaisesti. Leirivalmisteluissa on erityisesti paneuduttu seuraaviin Helppo tulla -tunnuksen osa-alueisiin: Hyvä olla, ruoka, raha, liikkuminen, hygienia, lepo ja yöpyminen, lääkitys ja ensiapu, lapsiperhe sekä katsomus. Myös muita osa-alueita huomioidaan esimerkiksi leiriohjelman suunnittelussa.

Tammileirille on helppo tulla, koska leiri on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä vapaa. Lisäksi leirillä kaikkien osallistujien ruokavaliot ja ruoka-aineallergiat huomioidaan. Osallistumismaksukaan ei ole este, vaan siihen voi hakea stipendiä. Leirille saavutaan yhteiskuljetuksella ja leirialueella on mahdollista liikkua esimerkiksi pyörätuolilla. Tammileirillä kaikkia palvelee oma ensiapuasema ja siellä asiantunteva henkilöstö.

Kaikissa saavutettavuus- ja esteettömyysasioissa voit olla yhteydessä Tammileirin moninaisuusmestariin Iina Jussilaiseen iina.jussilainen@partio.fi.

Ongel­mia ilmoit­tautumi­sen kanssa?

Leiri-ilmoittautumisen ongelmissa kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä oman lippukunnan lähijohtajaan tai jäsenrekisterin hoitajaan. Jos pulma ei ratkea, olkaa yhteydessä työntekijä Heli Matintaloon, heli.matintalo@partio.fi.

Tammi­leirin ilmoit­tautu­misen ehdot

Tammileirille ilmoittaudutaan 17.1.–20.2.2022 välisenä aikana. Ilmoittautuminen tehdään jäsenrekisteri Kuksassa eikä muita ilmoittautumisia huomioida. Ilmoittautuminen on sitova. 

Sudenpennut ilmoittautuvat Tammileirille koko leirin ajaksi. Koko leirin hinta on 85 €. Samoajien, vaeltajien ja aikuisten, jotka ovat leirin tekijöitä sekä 0-6 -vuotiaiden lasten  on mahdollisuus ilmoittautua leirille osaksi aikaa päiväleirimaksulla. Alle sudenpentuikäiset lapset voivat osallistua leirille vain oman aikuisen kanssa ja jokaisella yli 15-vuotiaalla pitää olla leirin aikana pesti eli ennaltasovittu työtehtävä. Yli 15-vuotiaiden päiväleirimaksu on 25 € ja 3-6 -vuotiaiden lasten päiväleirimaksu on 7,5 €. 0-2 -vuotiaat lapset leireilevät ilmaiseksi.

Ilmoittautumisessasi annetut tiedot jaetaan eteenpäin tahoille, jotka niitä tarvitsevat varmistaakseen leiriläisten sujuvan leiriarjen ja turvallisuuden. Näitä tahoja ovat leirin lääkintä, muonitus, pestien osalta HR sekä leirilippukunnan johtajat. Tietoja ei jaeta eikä käytetä tarpeettomasti, ja leirin jälkeen antamasi terveystiedot poistetaan jäsenrekisteri Kuksasta ja leirin aikana käytettävästä leirirekisteristä. Ilmoittautuessasi leirille hyväksyt tietojesi luovuttamisen tarvittaville tahoille. 

Mikäli osallistuja tarvitsee arjessa tukea (esimerkiksi henkilökohtainen avustaja), on hänen vastattava itse siitä, että hänellä on vastaava tuki myös leirin aikana. 

Leiriorganisaatio järjestää osallistujille yhteiskuljetukset leirialueelle ja sieltä takaisin L-SP:n alueella, eli leiriläiset eivät saavu tai lähde leiriltä omilla kyydeillä. Tarvittaessa matkustajista voidaan kerätä matkustajaluettelo, joka hävitetään leirin jälkeen.

Leiriosallistuminen on mahdollista perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispaivään 20.2.2022 asti. Tähän asti peruutuksen voi tehdä itse Kuksassa omassa profiilissa Tapahtumat­-välilehdellä.

Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa osallistumismaksu laskutetaan osallistujalta, mutta hänellä on mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti partiovakuutuksesta. Näissä tapauksissa ota yhteyttä suoraan vakuutusyhtiöön.

Mikäli ilmoittautunut on syystä tai toisesta estynyt osallistumaan leirille, on leiriosallistumisen siirto toiselle partiolaiselle mahdollista 15.5.2022 asti. Tämän jälkeen leiriorganisaatio ei pysty enää vaihtamaan osallistujia. Estynyt etsii itse leirille osallistuvan korvaavan henkilön ja ilmoittaa asiasta lippukunnalleen sekä leirin projektityöntekijälle Heli Matintalolle, heli.matintalo@partio.fi ja puh. 050 312 9426. Ilmoitus estymisestä on tehtävä myös silloin, jos osallistumismaksu jää kokonaan käyttämättä. Osallistumismaksua ei palauteta.

Mahdolliseen karanteeniin määrätty voi hankkia tilalleen toisen henkilön vielä 15.5.2022 jälkeen. 

Leirillä on käytössä myös kesätyö- ja kesälomatakuu (sisältää myös varusmiespalveluksen). Jos ilmoittautunut ei kesätöiden tai kesäloman ajankohdan vuoksi pysty osallistumaan leirille, voi hän peruuttaa osallistumisen työnantajan antamaa vapaamuotoista todistusta vastaan 15.5.2022 mennessä. Estynyt toimittaa työnantajan todistuksen leirin projektityöntekijälle Heli Matintalolle, heli.matintalo@partio.fi ja puh. 050 312 9426. Tällöin koko maksettu leirimaksu palautetaan. Lisäksi henkilö voi takuun turvin perua ei kohderyhmäikäisen lapsen/huollettavan sekä mahdollisen ei vielä jäsenmaksua maksavan puolison osallistumisen.

Kielteisen tai alennetun stipendipäätoksen saanut osallistuja voi halutessaan peruuttaa ilmoittautumisensa maksutta 31.3.2022 mennessä.

Lounais-Suomen Partiopiiri ry (myöhemmin tässä asiakirjassa L-SP) ei vastaa muutoksesta tai vahingosta, joka johtuu L-SP:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota L-SP:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ilmoittautumishetkellä ja jonka seurauksia L-SP ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää (kuten esim. sota, kapina, suorituksen estävä viranomaisen toimenpide tai suositus, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa tai tapahtuman kohdealueella). Tällaisessa tilanteessa L- SP:lla on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tai keskeyttää tapahtuma, tai muuttaa tapahtumaa (mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistäpä, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa). Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään, tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä palvelumaksulla sekä sillä osuudella, joka on jo tilitetty eteenpäin tapahtuman järjestämiseksi, ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä. Osallistujalla on aina mahdollisuus vaatia maksuja edelleen taholta, jolle maksut on tilitetty.

Partiossa on tavoitteena terveysturvallisen harrastustoiminnan mahdollistaminen viranomaisten asettamien rajoitusten puitteissa. Näin ollen toimintaa ei rajoiteta enempää kuin mitä viranomaismääräykset edellyttävät. Mikäli lainsäädäntö tulevaisuudessa niin mahdollistaa, koronapassia tullaan jatkossa edellyttämään yli 16-vuotiailta Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n tilaisuuksissa, vaikka niihin ei kohdistuisikaan rajoituksia. Koronapassittomuus ei ole peruste peruuttaa Tammileirin leiri-ilmoittautumista maksutta 20.2.2022 jälkeen.

Tammileirin osallistumismaksuun on mahdollista hakea stipendiä joko koko maksuun tai puoleen siitä. Stipendijärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa leirikokemus mahdollisimman monelle. 

Stipendiä haetaan Kuksassa leirille ilmoittautumisen yhteydessä (17.1.–20.2.2022). Tämän jälkeen hakeminen ei ole enää mahdollista. Hakeminen edellyttää perheen tilanteen ja tulotietojen selvittämistä.

Stipendin hakemiseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisesti eivätkä ne tule esimerkiksi lippukunnan tietoon. Stipendihakemukset käsittelee Tammileirin leiriorganisaatiosta erillinen stipendiryhmä. Hakemuksessaan hakija antaa suostumuksensa siihen, että hakemuksen tiedot annetaan stipendiryhmän käyttöön.

Stipendit jaetaan hakemusten perusteella hakijan kokonaistilanne huomioon ottaen siten, että stipendeistä on apua mahdollisimman monelle osallistujalle. Myönnettävä stipendi saattaa olla eri suuruinen kuin haettu stipendi, ei kuitenkaan haettua stipendiä eikä osallistujan leirimaksua suurempi. Stipendiryhmä kertoo päätöksestään suoraan stipendiä hakeneelle ja päätös huomioidaan automaattisesti laskutuksessa. Kielteisen tai haettua pienemmän stipendipäätöksen saanut osallistuja voi halutessaan peruuttaa ilmoittautumisensa maksutta 31.3.2022 mennessä.

Leiri laskutetaan yhdessä erässä huhtikuussa 2022. Lasku lähetetään suoraan jokaiselle osallistujalle tämän Kuksassa määrittelemällään tavalla. Vaihtoehtoina on paperilasku tai sähköpostilasku. Laskun maksuaika on 14 vuorokautta. Laskulla on huomioitu automaattisesti mahdollinen stipendi tai lippukunnan myöntämä tuki.

Maksettu osallistumismaksu on edellytys leirialueelle pääsyyn. Leirille lähtevällä partiolaisella on oltava maksettuna myös Suomen Partiolaisten jäsenmaksu. Ei-vielä-partiolaisilta ei edellytetä jäsenmaksua. Poisjäänti leiriltä ilman syytä ei oikeuta osallistumismaksun palautukseen, lukuun ottamatta kesätyö-, kesäloma- ja varusmiespalvelutakuuta.

Lapsiperheet ovat tervetulleita Tammileirille! Alle sudenpentuikäiset lapset tulevat leirille oman aikuisen kanssa. Perheet ja pikkuväki majoittuvat perheleirissä tai oman lippukunnan kanssa. Perheleirissä toimii myös leiripäiväkoti. Perheleirin leiriarki pyörii siellä majoittuvien työpanoksella, joten kaikilta siellä majoittuvilta edellytetään osallistumista pienten yhteisten tehtävien hoitamiseen oman pestin lisäksi. 

Jokaisella alle sudenpentuikäiseten lasten kanssa leirille osallistuvalla aikuisella tulee olla pesti eli ennalta määrätty tehtävä leirin ajaksi. Leirin ohjelma on suunnattu sudenpennuille.

Tammileirillä toimii leiripäiväkoti. Päiväkoti on tarkoitettu 3–6 -vuotiaille lapsille sen ajaksi, kun aikuiset hoitavat omia pestejään. Päiväkoti aukeaa tuntia ennen ensimmäisen ohjelmapisteen aukeamista ja sulkeutuu tunti viimeisen ohjelmapisteen sulkeutumisesta. Poikkeuksia tehdään lapsikohtaisesti, jos esimerkiksi leirillä olevan huoltajan pesti alkaa aiemmin tai päättyy myöhemmin. Näistä on sovittava etukäteen ja erikseen amanda.lehtovaara@partio.fi. Yöhoitoa ei ole, eikä päiväkoti ole auki rakennus- tai purkuleirin aikana.

Lisäksi päiväkoti tarjoaa pop-up hoitoaikoja, jotka ovat max. tunnin kestoisia. Tällöin alle 3-vuotiaan vanhempi voi jättää kerran päivässä lapsensa hoitoon ja näin pääsee itse rauhassa vaikka suihkuun, syömään tai käymään kahvilla. Pop-upit varataan leirillä päivä kerrallaan.

Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutus on pakollinen kaikille Tammileirin tekijöille ja lähijohtajille. Varmistathan siis hyvissä ajoin ennen leiriä, että koulutus on sinulla suoritettuna! Lisätietoja verkkokoulutuksesta ja sen suorittamisesta löydät täältä.