Päällikköpesti-info

Oletko aina miettinyt mitä se staabi oikein tekee? Entä mitä kuuluu päällikön, mestarin tai tekijän pestiin?Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja kyselemään aiheesta suoraan Tammileirin 2022 johtajilta 18.2.2021 klo 18. Tilaisuus järjestetään Teams-sovelluksen kautta.

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGM2YTYzOGQtMTBmOS00YTdlLWIwOTMtMjE3N2ExYTZjNWVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%22b543fa83-5b10-454b-baeb-ae278f68f90b%22%7d

.Infotilaisuuteen osallistuminen ei vielä sido vastaanottamaan pestiä vaan se järjestetään tiedonjakoa varten. Varsinaiset avoimet pestit ja linkit hakemuksiin löytyvät jatkossakin leirin verkkosivuilta.

Kuva: Kristian Jokinen